ÚJDONSÁG: KÖNYV

GPS technika
csúcsra járatva

Megjelent!
Kattints a képre a megrendeléshez!

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek teljes egészében letölthető elektronikus formában a következő linken: 
Általános Szerzédési Feltételek letöltéseA www.gpsarena.hu webáruházának (a továbbiakban: Webáruház)

Általános Szerződési Feltételei

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Csongor u. 5. V. em. 55.

Cégjegyzékszám: 01-09-990674

Adószám: 24104854-2-41

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64904/2013.

A cég statisztikai azonosítója: 24104854-4791-113-01

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: info@gpsarena.hu

Telefon: +36 30 35 65 426

A Webáruházat üzemeltető GPS Expert Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szerepel. 

 

 1. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek:

1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárhatót megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

1.2. Minden a Weboldalon (ti. a www.gpsarena.hu oldalon) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni – függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Weboldal regisztrált felhasználója, vagy sem.

1.3. A Webáruháznál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.

1.4. A Weboldalra történő belépéssel, a weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.

1.5. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

1.6. A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.

1.7. A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház használati útmutatójában található esetleges tévedésekért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

1.8. A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve minden esetben a magyar.

 

 2. A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

2.1. A Webáruház műszaki cikkeket, illetve szolgáltatásokat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, amelyek a valóságtól eltérhetnek. A Webáruházban értékesített szolgáltatások Webáruház általi teljesítéséhez a Megrendelő köteles a szolgáltatás Webáruház általi teljesítését minden tekintetben elősegíteni – e körben különösen köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a Webáruház által meghatározott formátumban a Webáruház rendelkezésére bocsátani. Szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő részéről minden alkalommal szükséges az egyedi egyeztetés kezdeményezése, melyre telefonon, vagy e-mailben van lehetőség a Webáruház megadott elérhetőségein.

2.2. A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag a Webáruházon keresztül, vagy telefonon keresztül rendelhetőek meg. A termékek és szolgáltatások árai az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák, és magyar forintban értendők. A házhozszállítás költségét a feltüntetett árak nem tartalmazzák.

2.3.  A Webáruház fenntartja a forgalmazott termékek és szolgáltatások körének, illetve árának megváltoztatására vonatkozó jogát, a változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

2.4. A Webáruház nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék(ek), szolgáltatás(ok) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Webáruház nem köteles a termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.

 

 3. A vásárlás folyamata

3.1. A Webáruházban történő vásárlásnak a Weboldalon történő regisztráció nem feltétele, mindazonáltal a regisztráció – a vásárlás folyamatának egyszerűsítése érdekében – javasolt. A regisztráció, illetve a megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal.

3.2. A megvásárolni kívánt termék(ek), szolgáltatás(ok) mellett található „x db-ot Kosárba rakok” feliratú gombra történő kattintással a kiválasztott termék, szolgáltatás – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. További megvásárolni kívánt termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a Megrendelő a további termékek, szolgáltatások melletti „x db-ot Kosárba rakok” feliratú gombra kattintva választhat ki.

3.3. A Kosár tartalmát a rendszer regisztrált felhasználók esetében 72 (hetvenkettő) óráig tárolja, nem regisztrált felhasználók esetén a Weboldal elhagyásával a Kosár tartalma törlésre kerül.

3.4.  A kiválasztott termék(ek), szolgáltatás(ok) Kosárba helyezését követően a Weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” mezőben a Megrendelő megtekintheti a Kosár tartalmát, eltávolíthat onnan egyes nem kívánt termékeket, szolgáltatásokat, illetve módosíthatja az egyes megvásárolni kívánt termékek, szolgáltatások darabszámát. A „Kiürítem” gombra kattintva a Megrendelő a Kosár teljes tartalmát törölheti.

3.5. A Kosár mezőben található „Megrendelem” gombra kattintva a Megrendelő továbbhaladhat a megrendelés folyamatában. A Megrendelés gombra kattintva a Weboldal további adatok megadását kéri a Megrendelőtől (szállítási és számlázási cím, e-mail cím, megjegyzések, választott szállítási, illetve fizetési mód, stb.). Regisztrált felhasználók esetén a Megrendelőnek a Weboldal által elmentett adatok javítására, illetve pontosítására van lehetősége. A Megrendelő a megrendelésnek ebben a szakaszában fűzheti hozzá a megrendeléséhez az esetleges megjegyzéseit, különleges kívánságait.

3.6. A kért adatok megadását követően a Weboldal a „Megrendelés áttekintése” című oldalra juttatja, ahol a Megrendelő ellenőrizheti megadott adatait, a választott szállítási és fizetési módot, illetve a Kosár tartalmát. Ezen az oldalon a Megrendelő köteles úgy nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja, ezt a Megrendelő „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.” felirat melletti rovat kipipálásával teheti meg.

3.7. A megrendelés leadásához a Megrendelőnek a „Megrendelés áttekintése” című oldalon található „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania, mellyel rendelését véglegesítve elküldi a Webáruháznak. A megrendelés leadásával áll be a Megrendelő ajánlati kötöttsége, a Megrendelő által tett megrendelés (vételi ajánlat) tartalmához a Megrendelő 15 (tizenöt) naptári napig kötve marad.

3.8. Szolgáltatás (így különösen az ún. virtuális műszerfal videó, illetve egyéb egyedi, a Megrendelő igényeire szabott szolgáltatás) megrendelése esetén a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (pl. a szükséges videofelvételt) a Webáruház által meghatározott (.mpg; .avi; stb.) formátumban a Webáruház rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módja és a megrendelés teljesítésének egyéb részletei vonatkozásában a Megrendelő köteles – telefonon, vagy e-mailben – egyedi egyeztetést kezdeményezni a Webáruházzal. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás Webáruház általi teljesítéséhez szükséges adatok megfelelő formában történő rendelkezésre bocsátásáig a felek között a szerződés akkor sem jön létre, ha a Webáruház a megrendelést visszaigazolja.

3.9. A szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely – megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. Kivételes esetben, illetve telefonos megrendelés esetén a Webáruház ügyfélszolgálata telefonon tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés létrejöttéről, illetve annak feltételeiről. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház iktatja és elraktározza. A Webáruház a Megrendelő írásbeli kérésére a szerződéskötést követő 1 (egy) éven belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt.

3.10. A visszaigazolást követően – átutalásos fizetés választása esetén – a Webáruház díjbekérőt küld a Megrendelőnek a Megrendelő által megadott e-mail címre. A díjbekérőben foglalt adatok átutalás során történő helyes feltüntetése a Megrendelő felelőssége. Az átutalás megtörténtét követően a Webáruház e-mailben értesíti a Megrendelőt az átutalt összeg beérkezéséről, vagyis arról, hogy a megrendelés státusza megváltozott („fizetve”). Ezt követően intézkedik a Webáruház a megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) megküldéséről, amelyről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt – azzal a tájékoztatással, hogy a megrendelés státusza ismételten megváltozott („feladva”). A termék(ek), szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételét követően a Webáruház megküldi a megrendeléssel kapcsolatos utolsó e-mailjét, melyben ismételt státuszváltozásról értesíti a Megrendelőt („kiszállítva”).

3.11. Egyéni átvétel és készpénzes fizetés választása esetén a Webáruház felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és egyeztetik a teljesítés helyét és időpontját. A felek e körben kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.

3.12. A szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt termék(ek) feltüntetett vételárát megfizetni és az(oka)t átvenni. Amennyiben a Megrendelő a termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

3.13. A Megrendelő a Webáruház ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 8 és délután 16 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel kapcsolatban.

3.14. A megrendelt termékekről – továbbá a szállítási költségekről – a Webáruház számlát készít, melyet a termékekkel egyidejűleg ad át a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

 

 4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelt termékek vételárát a Megrendelő két úton fizetheti meg: a teljes vételárat – és a szállítási költségeket – megfizetheti a kiszállítást megelőzően a Webáruház K&H Banknál vezetett 10401000-50526674-54511009 számú bankszámlájára történő átutalás útján, vagy – kizárólag egyéni átvétel megrendelése esetén – a teljes vételárat és a szállítási költségeket készpénzben megfizetheti az átvétellel egyidejűleg.

4.2. Átutalás útján történő fizetés választása esetén a Webáruház mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt termék(ek) kiszállítását, illetve kiküldését, amíg a Megrendelő a termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költségeket ki nem egyenlítette. Átutalás esetében a Webáruház jelen ÁSZF 5.1., illetve 5.2. pontjában meghatározott teljesítési határideje a termék(ek) vételárának és a vonatkozó szállítási költség Webáruház bankszámlájára történő beérkezésének napján kezdődik meg.

4.3. Amennyiben egyéni átvétel esetén a Megrendelő az átvételkor nem egyenlíti ki a megrendelt termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költséget, úgy a Webáruház jogosult a termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől.

4.4. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

 

 5. Szállítási feltételek

5.1. A Webáruházban megvásárolt termék(ek)et a Webáruház munkatársai igény esetén készpénzes fizetési mód választása esetében a Megrendelés visszaigazolását, átutalásos fizetési mód választása esetén pedig a teljes vételár és a szállítási költségek Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 8 (nyolc) naptári napon belül kiszállítják a Megrendelőnek a megadott szállítási címre, illetve a telefonon egyeztetett egyéb címre. A megrendelt szolgáltatás(oka)t a Webáruház a teljesítéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásától számított 15 (tizenöt) napon belül teljesíti a felek által telefonon egyeztetett módon és időben.

5.2. A Webáruházban megrendelt termék(ek) postai úton történő megküldésének megrendelése esetén (amely esetben a Webáruház a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglaltak értelmében csak és kizárólag átutalásos fizetési módot fogad el) a Webáruház a kiválasztott termék(ek)nek a Megrendelő által megadott címre történő megküldése iránt a termék(ek) teljes vételárának és a szállítási költségeknek a Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles intézkedni.

5.3. A kiszállítási díjakról, illetve a felmerülő költségekről a Webáruház a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. A Webáruház fenntartja a jogot a szállítási költségek összegének módosítására, amely módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

5.4. Egyéni átvétel megrendelése esetén a megrendelt termék(ek) kiszállítása minden esetben telefonon egyeztetett időpontban és helyszínre történik. Amennyiben a termékek, szolgáltatások telefonon egyeztetett időpontban történő átvétele bármely okból meghiúsul – ideértve a jelen ÁSZF 4.3. pontjában foglalt esetet is –, úgy a Webáruház jogosult a termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől.

5.5. A Webáruház által kiszállított, vagy postázott csomag minden esetben tartalmazza a megrendelt termék(ek)et, az azok és a szállítási díj vonatkozásában kiállított számlát, illetve – a jótállási kötelezettséggel érintett termék(ek) esetében – a szabályszerűen kitöltött jótállási jegyet. A Webáruház ezúton is javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Webáruház, vagy a posta munkatársa jelenlétében alaposan vizsgálja meg és a termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét.

 

6. A Megrendelőt megillető elállási jog

6.1. Fogyasztói szerződés esetében (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) a Megrendelő – a távollevők között létrejött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – a megrendelt termék(ek) kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül jogosult a szerződéstől elállni.

6.2. Az elállási jogát a Megrendelő csak és kizárólag fogyasztói szerződés (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) esetében jogosult gyakorolni. Az elállási jogot a Megrendelő írásban, a Webáruházat üzemeltető társaság székhelyére megküldött levélben, vagy a Webáruház ügyfélszolgálatának e-mail címére (info@gpsarena.hu) megküldött e-mailben gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlásával egyidejűleg a Megrendelő köteles a már átvett termék(ek)et saját költségén – postai úton, vagy telefonos egyeztetés alapján más módon – haladéktalanul visszajuttatni a Webáruháznak. A Webáruház a részére utánvéttel feladott küldeményeket nem köteles átvenni.

6.3.  A Webáruház az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles visszatéríteni a termék(ek) teljes vételárat a Megrendelőnek. A vételár-visszatérítési kötelezettség a szállítási költségre nem vonatkozik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruház csak akkor köteles a vételár-visszatérítési kötelezettségének eleget tenni, ha a Megrendelő az elállással érintett termék(ek)et hiánytalan és hibátlan állapotban együtt visszajuttatta a Webáruháznak. A Webáruház követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Szolgáltatástól történő elállás esetén a Webáruház az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a szolgáltatás teljesítése érdekében semmilyen további lépést nem köteles tenni. 

6.4. A Megrendelő még fogyasztói szerződés esetében sem jogosult a szerződéstől elállni olyan termék(ek), szolgáltatások (így különösen a virtuális műszerfal videó és más egyedi szolgáltatások megrendelése) esetében, amely(ek) a Megrendelő külön igényei, kérései, vagy utasításai alapján került(ek) előállításra, amely(ek) nem szerepelnek a Webáruházban, továbbá akkor sem, ha a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.

 

7. Jótállás, szavatosság

7.1. A Webáruház a fogyasztói szerződés (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) keretében megvásárolt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott termékkörökbe tartozó – 10.000.- Ft, azaz tízezer forint bruttó vételárat meghaladó értékű – termékek vonatkozásában a Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a termékek átadásától számított 1 (egy) év jótállást vállal. Szolgáltatásai vonatkozásában a Webáruház jótállást nem vállal.

7.2. A Webáruház a termék(ek) átadásával egyidejűleg köteles magyar nyelvű jótállási jegyet átadni a Megrendelőnek. A jótállási jegy kiállításának elmaradása, vagy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása a Megrendelőnek a jótállási igényből eredő jogait nem befolyásolja. A jótállás a Megrendelőnek a törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

7.3. Nem fogyasztói szerződés (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) esetében, illetve az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott termékeken kívüli termék(ek) vonatkozásában a Kormányrendeletben foglaltak a Webáruházat nem kötik, ezekben az esetekben a Webáruház jótállást nem vállal. Ilyen esetekben a megrendelt termék(ek) gyártója, vagy importőre által esetlegesen vállalt jótállásból eredő jogokat a Megrendelő  közvetlenül a jótállást vállaló személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni. E rendelkezések sem érintik mindazonáltal a Megrendelőnek a törvényből eredő szavatossági jogait.

7.4. A jótállásra egyebekben az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.


 8. Kizárás a Webáruházból

8.1. A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, amely  értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.


9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

9.2. A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

9.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

9.4. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó. A jogviták elintézésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.

9.5. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhatnak az info@gpsarena.hu e-mail címen.

9.6.  A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.

Kosár

Facebook

Minősítés

Pick Pack Pont leírás

Céginfomációk