ÚJDONSÁG: KÖNYV

GPS technika
csúcsra járatva

Megjelent!
Kattints a képre a megrendeléshez!

Vásárlási információk

 1. A vásárlás folyamata

1.1. A Webáruházban történő vásárlásnak a Weboldalon történő regisztráció nem feltétele, mindazonáltal a regisztráció – a vásárlás folyamatának egyszerűsítése érdekében – javasolt. A regisztráció, illetve a megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal.

1.2. A megvásárolni kívánt termék(ek), szolgáltatás(ok) mellett található „x db-ot Kosárba rakok” feliratú gombra történő kattintással a kiválasztott termék, szolgáltatás – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. További megvásárolni kívánt termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a Megrendelő a további termékek, szolgáltatások melletti „x db-ot Kosárba rakok” feliratú gombra kattintva választhat ki.

1.3. A Kosár tartalmát a rendszer regisztrált felhasználók esetében 72 (hetvenkettő) óráig tárolja, nem regisztrált felhasználók esetén a Weboldal elhagyásával a Kosár tartalma törlésre kerül.

1.4.  A kiválasztott termék(ek), szolgáltatás(ok) Kosárba helyezését követően a Weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” mezőben a Megrendelő megtekintheti a Kosár tartalmát, eltávolíthat onnan egyes nem kívánt termékeket, szolgáltatásokat, illetve módosíthatja az egyes megvásárolni kívánt termékek, szolgáltatások darabszámát. A „Kiürítem” gombra kattintva a Megrendelő a Kosár teljes tartalmát törölheti.

1.5. A Kosár mezőben található „Megrendelem” gombra kattintva a Megrendelő továbbhaladhat a megrendelés folyamatában. A Megrendelés gombra kattintva a Weboldal további adatok megadását kéri a Megrendelőtől (szállítási és számlázási cím, e-mail cím, megjegyzések, választott szállítási, illetve fizetési mód, stb.). Regisztrált felhasználók esetén a Megrendelőnek a Weboldal által elmentett adatok javítására, illetve pontosítására van lehetősége. A Megrendelő a megrendelésnek ebben a szakaszában fűzheti hozzá a megrendeléséhez az esetleges megjegyzéseit, különleges kívánságait.

1.6. A kért adatok megadását követően a Weboldal a „Megrendelés áttekintése” című oldalra juttatja, ahol a Megrendelő ellenőrizheti megadott adatait, a választott szállítási és fizetési módot, illetve a Kosár tartalmát. Ezen az oldalon a Megrendelő köteles úgy nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja, ezt a Megrendelő „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.” felirat melletti rovat kipipálásával teheti meg.

1.7. A megrendelés leadásához a Megrendelőnek a „Megrendelés áttekintése” című oldalon található „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania, mellyel rendelését véglegesítve elküldi a Webáruháznak. A megrendelés leadásával áll be a Megrendelő ajánlati kötöttsége, a Megrendelő által tett megrendelés (vételi ajánlat) tartalmához a Megrendelő 15 (tizenöt) naptári napig kötve marad.

1.8. Szolgáltatás (így különösen az ún. virtuális műszerfal videó, illetve egyéb egyedi, a Megrendelő igényeire szabott szolgáltatás) megrendelése esetén a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (pl. a szükséges videofelvételt) a Webáruház által meghatározott (.mpg; .avi; stb.) formátumban a Webáruház rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módja és a megrendelés teljesítésének egyéb részletei vonatkozásában a Megrendelő köteles – telefonon, vagy e-mailben – egyedi egyeztetést kezdeményezni a Webáruházzal. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás Webáruház általi teljesítéséhez szükséges adatok megfelelő formában történő rendelkezésre bocsátásáig a felek között a szerződés akkor sem jön létre, ha a Webáruház a megrendelést visszaigazolja.

1.9. A szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely – megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. Kivételes esetben, illetve telefonos megrendelés esetén a Webáruház ügyfélszolgálata telefonon tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés létrejöttéről, illetve annak feltételeiről. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház iktatja és elraktározza. A Webáruház a Megrendelő írásbeli kérésére a szerződéskötést követő 1 (egy) éven belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt.

1.10. A visszaigazolást követően – átutalásos fizetés választása esetén – a Webáruház díjbekérőt küld a Megrendelőnek a Megrendelő által megadott e-mail címre. A díjbekérőben foglalt adatok átutalás során történő helyes feltüntetése a Megrendelő felelőssége. Az átutalás megtörténtét követően a Webáruház e-mailben értesíti a Megrendelőt az átutalt összeg beérkezéséről, vagyis arról, hogy a megrendelés státusza megváltozott („fizetve”). Ezt követően intézkedik a Webáruház a megrendelt termék(ek), szolgáltatás(ok) megküldéséről, amelyről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt – azzal a tájékoztatással, hogy a megrendelés státusza ismételten megváltozott („feladva”). A termék(ek), szolgáltatás(ok) Megrendelő általi átvételét követően a Webáruház megküldi a megrendeléssel kapcsolatos utolsó e-mailjét, melyben ismételt státuszváltozásról értesíti a Megrendelőt („kiszállítva”).

1.11. Egyéni átvétel és készpénzes fizetés választása esetén a Webáruház felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és egyeztetik a teljesítés helyét és időpontját. A felek e körben kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.

1.12. A szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt termék(ek) feltüntetett vételárát megfizetni és az(oka)t átvenni. Amennyiben a Megrendelő a termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

1.13. A Megrendelő a Webáruház ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 8 és délután 16 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel kapcsolatban.

1.14. A megrendelt termékekről – továbbá a szállítási költségekről – a Webáruház számlát készít, melyet a termékekkel egyidejűleg ad át a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

 

 2. Fizetési feltételek

2.1. A megrendelt termékek vételárát a Megrendelő két úton fizetheti meg: a teljes vételárat – és a szállítási költségeket – megfizetheti a kiszállítást megelőzően a Webáruház K&H Banknál vezetett 10401000-50526674-54511009 számú bankszámlájára történő átutalás útján, vagy – kizárólag egyéni átvétel megrendelése esetén – a teljes vételárat és a szállítási költségeket készpénzben megfizetheti az átvétellel egyidejűleg.

2.2. Átutalás útján történő fizetés választása esetén a Webáruház mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt termék(ek) kiszállítását, illetve kiküldését, amíg a Megrendelő a termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költségeket ki nem egyenlítette. Átutalás esetében a Webáruház jelen ÁSZF 5.1., illetve 5.2. pontjában meghatározott teljesítési határideje a termék(ek) vételárának és a vonatkozó szállítási költség Webáruház bankszámlájára történő beérkezésének napján kezdődik meg.

2.3. Amennyiben egyéni átvétel esetén a Megrendelő az átvételkor nem egyenlíti ki a megrendelt termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költséget, úgy a Webáruház jogosult a termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől.

2.4. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

Kosár

Facebook

Minősítés

Pick Pack Pont leírás

Céginfomációk