ÚJDONSÁG: KÖNYV

GPS technika
csúcsra járatva

Megjelent!
Kattints a képre a megrendeléshez!

Szállítási információk

GLS futárszolgálat: 990 Ft

Az árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t!
Mindhárom esetben válaszható utánvétes szállítás.

 

1. Szállítási feltételek

1.1. A Webáruházban megvásárolt termék(ek)et a Webáruház munkatársai igény esetén készpénzes fizetési mód választása esetében a Megrendelés visszaigazolását, átutalásos fizetési mód választása esetén pedig a teljes vételár és a szállítási költségek Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 8 (nyolc) naptári napon belül kiszállítják a Megrendelőnek a megadott szállítási címre, illetve a telefonon egyeztetett egyéb címre. A megrendelt szolgáltatás(oka)t a Webáruház a teljesítéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásától számított 15 (tizenöt) napon belül teljesíti a felek által telefonon egyeztetett módon és időben.

1.2. A Webáruházban megrendelt termék(ek) postai úton történő megküldésének megrendelése esetén (amely esetben a Webáruház a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglaltak értelmében csak és kizárólag átutalásos fizetési módot fogad el) a Webáruház a kiválasztott termék(ek)nek a Megrendelő által megadott címre történő megküldése iránt a termék(ek) teljes vételárának és a szállítási költségeknek a Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles intézkedni.

1.3. A kiszállítási díjakról, illetve a postázással felmerülő költségekről a Webáruház a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. A Webáruház fenntartja a jogot a szállítási költségek összegének módosítására, amely módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

A jelenleg hatályos szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak:
A termékek a GLS futárszolgálattal kerülnek feladásra.
A termékek szállítási költsége bruttó 990 Ft.

1.4. Egyéni átvétel megrendelése esetén a megrendelt termék(ek) kiszállítása minden esetben telefonon egyeztetett időpontban és helyszínre történik. Amennyiben a termékek, szolgáltatások telefonon egyeztetett időpontban történő átvétele bármely okból meghiúsul – ideértve a jelen ÁSZF 4.3. pontjában foglalt esetet is –, úgy a Webáruház jogosult a termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől.

1.5. A Webáruház által kiszállított, vagy postázott csomag minden esetben tartalmazza a megrendelt termék(ek)et, az azok és a szállítási díj vonatkozásában kiállított számlát, illetve – a jótállási kötelezettséggel érintett termék(ek) esetében – a szabályszerűen kitöltött jótállási jegyet. A Webáruház ezúton is javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Webáruház, vagy a posta munkatársa jelenlétében alaposan vizsgálja meg és a termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. 

 

2. A Megrendelőt megillető elállási jog

2.1. Fogyasztói szerződés esetében (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) a Megrendelő – a távollevők között létrejött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – a megrendelt termék(ek) kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül jogosult a szerződéstől elállni.

2.2. Az elállási jogát a Megrendelő csak és kizárólag fogyasztói szerződés (Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ e) pont) esetében jogosult gyakorolni. Az elállási jogot a Megrendelő írásban, a Webáruházat üzemeltető társaság székhelyére megküldött levélben, vagy a Webáruház ügyfélszolgálatának e-mail címére (info@gpsarena.hu) megküldött e-mailben gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlásával egyidejűleg a Megrendelő köteles a már átvett termék(ek)et saját költségén – postai úton, vagy telefonos egyeztetés alapján más módon – haladéktalanul visszajuttatni a Webáruháznak. A Webáruház a részére utánvéttel feladott küldeményeket nem köteles átvenni.

2.3. A Webáruház az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles visszatéríteni a termék(ek) teljes vételárat a Megrendelőnek. A vételár-visszatérítési kötelezettség a szállítási költségre nem vonatkozik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Webáruház csak akkor köteles a vételár-visszatérítési kötelezettségének eleget tenni, ha a Megrendelő az elállással érintett termék(ek)et hiánytalan és hibátlan állapotban, eredeti csomagolásában, a vásárlást igazoló számla eredeti példányával együtt visszajuttatta a Webáruháznak. Szolgáltatástól történő elállás esetén a Webáruház az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a szolgáltatás teljesítése érdekében semmilyen további lépést nem köteles tenni. 

2.4. A Megrendelő még fogyasztói szerződés esetében sem jogosult a szerződéstől elállni olyan termék(ek), szolgáltatások (így különösen a virtuális műszerfal videó és más egyedi szolgáltatások megrendelése) esetében, amely(ek) a Megrendelő külön igényei, kérései, vagy utasításai alapján került(ek) előállításra, amely(ek) nem szerepelnek a Webáruházban, továbbá akkor sem, ha a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.

Kosár

Facebook

Minősítés

Pick Pack Pont leírás

Céginfomációk